Pin It

?Habla usted espanol?

by pszczola on Kwiecień 19, 2008

25 grudnia 2007 r. wyruszyliAi??my do Miasta Meksyk. WAi??aAi??ciwie toAi??to „miasto” nazywa siAi?? Dystrykt Federalny.

PoAi??wyjAi??ciuAi??zAi??lotniskaAi??absolutnieAi??nieAi??naleA?yAi??wsiadaAi??Ai??toAi??zielonychAi??taksA?wekAi??podAi??dworcem.Ai??WAi??kiosku,Ai??naAi??lotniskuAi??wAi??saliAi??EAi??3Ai??(halaAi??przylotA?wAi??miAi??dzynarodowych)

poAi??lewejAi??stronieAi??zaAi??punktemAi??kontroliAi??celnejAi??moA?naAi??kupiAi??Ai??biletAi??naAi??taksA?wkAi??.Ai??DroA?ej,Ai??aleAi??stanowczoAi??bezpieczniej.

TaksA?wkiAi??”naAi??bilety”Ai??stojAi??Ai??Ai??przed halAi?? lotniska. MajAi?? A?A?Ai??te drzwi i symbol linii lotniczych.

NocowaliAi??myAi??wAi??ResidencjaAi??Polanco,Ai??NewtonAi??272.Ai??PolancoAi??jestAi??bardzoAi??dobrAi??,Ai??bezpiecznAi??Ai??dzielnicAi??. Quibron-t purchase

Zapamiętaj i poleć innym:
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • Wykop
  • Google Buzz
  • Flaker
  • Sfora
  • Kciuk.pl

Comments

comments

Leave a Comment

Previous post:

Next post: