Pin It

KoAi??ciA?Ai?? katolicki w Meksyku czyli im wiAi??cej siAi?? wie tym sprawy stajAi?? siAi?? bardziej skomplikowane

by pszczola on Wrzesień 18, 2008

Przed podrA?A?Ai?? Meksyk kojarzyAi?? mi siAi?? ( pod wzglAi??dem wyznaniowym) ze zdjAi??ciami papieA?a Jana PawAi??a II z maAi??ymi Indiankami albo z duA?ymi Indianami w piA?ropuszach. We wszelkich moA?liwych A?rA?dAi??ach podajAi??, A?e 90% MeksykanA?w jest wyznania rzymsko-katolickiego, potem jest kilka procent protestantA?w, Ai??wiadkA?w Jehowy, Ai??ydA?w a ateistA?w w zasadzie nie ma. Nawet jak ktoAi?? absolutnie nie praktykuje ( jakiejkolwiek z religii), to i tak uwaA?a siAi?? za wierzAi??cego. Tymczasem, dopiero na miejscu, przewodnicy, uAi??wiadomili mi, jak bardzo skomplikowana jest sytuacja wyznaniowa w tym kraju. Jak bardzo sAi?? skomplikowane stosunki paAi??stwo ai??i?? koAi??ciA?Ai?? .Ewangelizacja Meksyku, przebiegAi??a stosunkowo Ai??atwo (wiem, to brzmi dziwnie). Kiedy Hiszpanie przybyli do Meksyku , Aztekowie oczekiwali wAi??aAi??nie powrotu boga Quetzalcoatla. Hiszpanie mieli jasnAi?? karnacjAi?? i brody ai??i?? jak Quetzalcoatl. Dlatego Aztekowi nie chcieli z nimi walczyAi??. Przeciwnie, traktowali ich jak wysAi??annikA?w boga. Przygotowali dla nich bogate podarunki. Hiszpanom zaleA?aAi??o jednak nie tylko na zAi??ocie, ale mieli takA?e poczucie misji. Wierzyli, A?e wprowadzajAi?? chrzeAi??cijaAi??stwo na nowe tereny. Musieli siAi?? jednak upewniAi??, A?e Indianie w ogA?le sAi?? ludA?mi i moA?na ich nawracaAi??. W tym celu wysAi??ali odpowiednie zapytanie do papieA?a, ktA?ry potwierdziAi??, A?e i oni pochodzAi?? od Adama I Ewy. NajwiAi??cej Indian zmarAi??o nie w wyniku walk, ale w wyniku przywleczonych przez HiszpanA?w chorA?b ( miAi??dzy innymi na czarnAi?? ospAi??). CzAi??Ai??Ai?? Indian czciAi??a jednoczeAi??nie i nowych i starych bogA?w, czAi??Ai??Ai?? tylko nowych, czAi??Ai??Ai?? tylko starych, ale to, co jest z tego zetkniAi??cia kultur dla historii Meksyku najwaA?niejsze, to to, A?e z tego wspA?lnego obcowania narodziAi??y siAi?? nowe rasy: Kreole- Hiszpanie urodzeni w Meksyku, Metysi ai??i?? poAi??Ai??czenie HiszpanA?w i Indian oraz castas z domieszkAi?? krwi hiszpaAi??skiej, indiaAi??skiej, murzyAi??skiej i orientalnej. NajwaA?niejszym, religijnym symbolem, jednoczAi??cym wszystkich mieszkaAi??cA?w Meksyku byAi??a( i jest) niewAi??tpliwie Matka Boska z Guadelupy. W przeciwieAi??stwie do ai??zdawnych bogA?wai??? nie tylko nie A?Ai??daAi??a krwawych ofiar, a nawet zobowiAi??zywaAi??a siAi?? do pomocy najuboA?szym. I tak, powolutku ludnoAi??Ai?? Nowej Hiszpanii przestaAi??a siAi?? dzieliAi?? na biaAi??ych i czerwonych, a coraz czAi??Ai??ciej dzieliAi??a siAi?? na tych urodzonych w Nowej Hiszpanii i tych, ktA?rzy zostali do niej wysAi??ani tylko po to, A?eby Ai??ciAi??gaAi?? olbrzymiAi?? kasAi?? dla HiszpaAi??skiej Korony. Kiedy Meksykanie zaczAi??li marzyc o niepodlegAi??oAi??ci ( dotyczyAi??o to gAi??A?wnie Kreoli, stanowiAi??cej A?wczesna ai??zklasAi?? Ai??redniaai???) na ich czele stawali ai??i?? ksiAi??A?a. Prowadzili ludzi do walki o niepodlegAi??oAi??Ai?? pod sztandarami ai??i?? Matki Boskiej z Guadelupe. Jednym z najwiAi??kszych meksykaAi??skich bohaterA?w, jest Miguel Hidalgo y Castilla. 16 wrzeAi??nia 1810 roku wygAi??osiAi?? z ambony koAi??cioAi??a w Dolores przemA?wienie wzywajAi??ce do walki. Hildago zginAi??Ai??, ale zapoczAi??tkowana przez niego rewolucja doprowadziAi??a do powstania paAi??stwa Meksyk i podpisania planu, ktA?ry zakAi??adaAi??, ze w paAi??stwie : jedynAi?? uznanAi?? religiAi?? miaAi??o byAi?? wyznanie rzymskokatolickie, wszyscy obywatele mieli mieAi?? jednakowe prawa, a kraj miaAi?? zostaAi?? monarchia konstytucyjna. I tu siAi?? sprawa komplikuje, bo ksiAi??A?a walczAi??cy o niepodlegAi??oAi??c byli przez biskupA?w ekskomunikowani. Wysoko postawieni przedstawiciele KoAi??cioAi??a, absolutnie nie A?yczyli sobie takiego tworu jak niepodlegAi??y Meksyk, poniewaA? byli zwiAi??zani z bardzo wszak katolickAi?? HiszpaniAi??. Kiedy rzAi??d niepodlegAi??ego Meksyku zwrA?ciAi?? siAi?? o pomoc finansowAi?? do koAi??cioAi??a katolickiego ai??i?? ten kategorycznie odmA?wiAi??. Jak to mA?wiAi?? z przejAi??ciem nasz przewodnik inne paAi??stwa chciaAi??y udzieliAi?? poA?yczek (oczywiAi??cie na ogromny procent), a Watykan powiedziaAi?? po prostu, A?e nie da! W zwiAi??zku z tym rzAi??d meksykaAi??ski zerwaAi?? stosunki z Watykanem . Kolejne lata, to juA? prawdziwa walka z KoAi??cioAi??em. Wydawano ustawy, ktA?re nie tylko ograniczaAi??y prawa duchownych ale i wszystkich katolikA?w. To, A?e odbierano majAi??tki koAi??cioAi??owi, wydaje siAi?? byAi?? naturalne. Wprowadzono jednak np.: zakaz publicznego noszenia sutanny czy procesji koAi??cielnych. Kolejne lata to kolejne walki, przewroty, powstania. I wreszcie dochodzimy do obrazkA?w Jana PawAi??a II. OtA?A?, Meksykanie, ktA?rzy jako siAi?? rzekAi??o sAi?? katoliccy, ale za KoAi??cioAi??em w sensie PaAi??stwo Watykan nie przepadajAi?? i dlatego wrAi??cz czczAi?? Jana PawAi??a II za to, A?e w chwili kiedy zostaAi?? papieA?em potrafiAi?? niezaleA?nie od bardzo, bardzo napiAi??tej sytuacji politycznej do nich przyjechac.

Zapamiętaj i poleć innym:
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • Wykop
  • Google Buzz
  • Flaker
  • Sfora
  • Kciuk.pl

Comments

comments

Leave a Comment

Previous post:

Next post: