Pin It

Museo Casa De LEON TROTSKY

by pszczola on Wrzesień 4, 2008

Mam wraA?enie, A?e pokolenie moich rodzicA?w ( osoby w wieku 55 lat i powyA?ej) dzieli siAi?? w Meksyku na : katolikA?w i komunistA?w. W niektA?rych przypadkach mogAi?? byAi?? mieszankAi?? komunizmu i katolicyzmu. Takie podejAi??cie wynika z historii MeksykuAi??i z jegoAi??poAi??oA?enia. Do Rosjan czy ChiAi??czykA?w,Ai??Meksykanom ( w sensie geograficznym) daleko, dlatego nie wiedzAi??, jak ai???niesamowitymai??? mogAi?? byAi?? sAi??siadem . KomuniAi??ci kojarzAi?? im siAi?? z tymi, ktA?rzy chcAi?? prostych ludzi oAi??wiecaAi??,Ai??dAi??A?Ai?? do Ai??podziaAi??u dA?br,Ai??wyznajAi?? kult czAi??owieka pracy ( a pamiAi??tajmy, A?e przeciAi??tny Meksykanin styka siAi?? z biedAi?? o wiele czAi??Ai??ciej niA? Polak). Nigdy nie zapomnAi?? niesamowitych nocnych dyskusji ( tak, tak typowe nocne PolakA?w – w tym wydaniu PolakA?w i MeksykanA?w- rozmowy) na temat czy nam ( Polakom) jest lepiej teraz czy lepiej byAi??o w socjalizmie. I niby dlaczego ma nam byAi?? lepiej teraz – tylko dlatego, A?e mamy wiAi??cej pieniAi??dzy? I tu zwykle nastAi??powaAi??a nasza krA?tka relacja o stosunkach polsko – rosyjskich i dlaczego w Polsce nie lubimy bolszewikA?w, komunistA?w, wojsk rosyjskich, Stalina, Lenina, wywA?zek do Kazachstanu i na SyberiAi?? ai??i?? I o tym, A?e kiedyAi?? nie mogliAi??my nigdzie wyjeA?dA?aAi?? nie tylko ze wzglAi??du na brak pieniAi??dzy ale i (albo przede wszystkim) ze wzglAi??du na brak paszportA?w.

Z drugiej strony – Amerykanie zabrali im kawaAi?? paAi??stwa. Prawie z kaA?dej rodziny ktoAi?? wyjechaAi?? do StanA?w ale jest tam traktowany jak robol i oszust ( nauczeni doAi??wiadczeniem w taxi czy w hotelu zawsze zaczynaliAi??my rozmowy od sAi??A?w: ai???no amerikanosai??? – ai???PO-LO-NIA, KA-ROl WOj-TY-LAai???. Po ai???no amerikanosai??? zwykle zaczynali siAi?? uAi??miechaAi??, po Woj-ty-la – juA? nas lubili). Nie spotkaAi??am MeksykanA?w, ktA?rzy by siAi?? o swoich pA?Ai??nocnych sAi??siadach wyraA?ali z sympatiAi??.

Taki lajf

Tu mogAi??abym opowiedzieAi?? coAi?? o meksykaAi??skim stosunku do koAi??cioAi??a katolickiego – ale o tym bAi??dzie pA?A?niej.

W kaA?dym razie jeAi??li czyta siAi?? o artystach meksykaAi??skich ( malarzach, pisarzach, fotografach) to byli oni bardzo, bardzo lewicujAi??cy. I pijAi??cy. Nooo tacy wyksztaAi??ceni – ideowi – komuniAi??ci. Bardzo zapatrzeni w MoskwAi?? (przynajmniej do czasu). I w Stalina ( teA? do czasu). Ten ich komunizm, stalinizm, leninizm byAi?? ( z punktu widzenia PolakA?w) niesAi??ychanie naiwny. ZresztAi?? – czy moA?e byAi?? ai???prawdziwymai??? komunistAi?? ktoAi??, kto jak Diego- ponad wszystko uwielbia kobiety i jedzenie?

W kaA?dym razie w Mexico City zwiedziAi?? moA?na muzeum – dom- Lwa Trockiego ( wAi??aAi??ciwie: Lwa Dawidowicza Bronsteina).

Lew Trocki charakteryzowaAi?? siAi?? tym, A?e byAi?? jednym z gAi??A?wnych przywA?dcA?w rewolucji paA?dziernikowej i walczyAi?? o wAi??adzAi?? ze Stalinem. WalczyAi?? raczej krA?tko, dAi??uA?ej siAi?? przed nim ukrywaAi??. Stalin – jak to Stalin – wymordowaAi?? caAi??Ai?? jego rodzinAi??. Wreszcie w sierpniu 1940 roku Ramon Mercader – ai???przyjaciel domuai???- i jednoczeAi??nie agent NKWD- zamordowaAi?? Trockiego, w jego wAi??asnym domu wbijajAi??c mu w tym celu czekan w gAi??owAi??.

Ramon Marcader dostaAi?? za to 20 lat, odsiedziaAi?? prawie caAi??y wyrok i w 1961 roku zawitaAi?? do Rosji gdzie otrzymaAi?? order Bohatera ZwiAi??zku Radzieckiego. Jaki kraj – taki bohater.

Muzeum – to dom w ktA?rym mieszkaAi?? Trocki, ten dom w ktA?rym zostaAi?? zamordowany. SAi?? tam jego osobiste rzeczy (miedzy innymi: gabinet z caAi??Ai?? zawartoAi??ciAi??), historia jego rodziny, a w ogrodzie jego grA?b.

Nie wiem czy zwykle tak jest, ale kiedy myAi??my byli w muzeum wAi??rA?d zwiedzajAi??cych byli wyAi??Ai??cznie: Rosjanie i Polacy.

Zapamiętaj i poleć innym:
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • Wykop
  • Google Buzz
  • Flaker
  • Sfora
  • Kciuk.pl

Comments

comments

Leave a Comment

Previous post:

Next post: