Pin It

Regulamin

Purchase zestril medication

Regulamin

Regulamin korzystania ze Strony

Niniejsze warunki regulujAi?? zasady korzystania ze Strony trzydziestolatki.pl WchodzAi??c na StronAi?? potwierdzasz, A?e zgadzasz siAi?? na zasady okreAi??lone w niniejszym Regulaminie.

Oznaczenia podmiotA?w. Jako ai??zStronAi??ai??? rozumie siAi?? stronAi?? internetowAi?? zlokalizowanAi?? pod adresem http://trzydziestolatki.pl
Jako UA?ytkownika rozumie siAi?? kaA?dAi?? osobAi?? odwiedzajAi??cAi?? StronAi??.

1. Prawa autorskie. Wszelkie treAi??ci zamieszczone na stronie, w tym takA?e niniejszy Regulamin objAi??te sAi?? prawami autorskimi. Dotyczy to w szczegA?lnoAi??ci treAi??ci pisemnych, zdjAi??Ai??, filmA?w wideo, grafik i treAi??ci dA?wiAi??kowych. Wszelkie kopiowanie, publikowanie lub modyfikowanie powyA?szych treAi??ci bez pisemnej zgody wAi??aAi??ciciela Strony stanowi naruszenie praw autorskich i bAi??dzie Ai??ciganie z peAi??nAi?? surowoAi??ciAi?? prawa.

2. Strona przeznaczona jest wyAi??Ai??cznie dla osA?b peAi??noletnich. Zawarte na stronie materiaAi??y, w tym w szczegA?lnoAi??ci filmy i zdjAi??cia mogAi?? przedstawiaAi?? obrazy przeznaczone wyAi??Ai??cznie dla osA?b peAi??noletnich. Dotyczy to gAi??A?wnie wykonywanych zabiegA?w lub badaAi??, na ktA?rych mogAi?? pojawiaAi?? siAi?? elementy nagiego ciaAi??a ludzkiego, krwi lub wykonywanych operacji. Zabrania siAi?? osobom poniA?ej osiemnastego roku A?ycia korzystania ze strony. Ze strony nie powinny korzystaAi?? takA?e osoby wraA?liwe na powyA?sze treAi??ci.

3. Strona ma wyAi??Ai??cznie charakter edukacyjny i marketingowy i przedstawiajAi?? indywidualne opinie autora. W A?aden sposA?b materiaAi??y i informacje zawarte na Stronie nie powinny byAi?? traktowane, jako substytut, ani zastAi??powaAi?? porady lekarskiej. KaA?dy przypadek chorobowy ma charakter indywidualny i jedynie bezpoAi??redni kontakt pozwoli lekarzowi na postawienie diagnozy i zastosowanie wAi??aAi??ciwych w danym przypadku form leczenia.

5. Wszelkie informacje zawarte na Stronie nie stanowiAi?? oferty handlowej w rozumieniu przepisA?w kodeksu cywilnego.

6. Polityka prywatnoAi??ci. OdwiedzajAi??cy stronAi?? pozostajAi?? anonimowi, chyba, A?e dobrowolnie wyraA?Ai?? zgodAi?? na podanie swojej toA?samoAi??ci i adresu e-mail zapisujAi??c siAi?? na listAi?? mailingowAi?? lub korzystajAi??c z formularza kontaktowego na Stronie.

Podczas odwiedzania Strony mogAi?? byAi?? gromadzone dane o adresie IP UA?ytkownika, sAi??owach wpisywanych przez niego w wyszukiwarkach, czasie pozostawania na Stronie oraz A?rA?dAi??ach, z ktA?rych nastAi??piAi??o przejAi??cie lub przekierowanie do Strony. Dane te mogAi?? byAi?? wykorzystane przez Administratora Strony do badania statystyk odwiedzalnoAi??ci i dalszego doskonalenia Strony pod kAi??tem potrzeb i preferencji UA?ytkownikA?w.

PrzeglAi??darka internetowa UA?ytkownika moA?e takA?e przechowywaAi?? tzw. pliki, cookes, ktA?re mogAi?? uAi??atwiaAi?? korzystanie ze Strony w przyszAi??oAi??ci. Pliki cookies w A?aden sposA?b nie przekazujAi?? jakichkolwiek danych osobowych odwiedzajAi??cego. UA?ytkownik ma takA?e moA?liwoAi??Ai?? wyAi??Ai??czania lub kasowania plikA?w cookies korzystajAi??c z odpowiedniej opcji w menu uA?ywanej przeglAi??darki internetowej. DokAi??adne informacje i definicje uA?ywanych pojAi??Ai?? technicznych UA?ytkownik moA?e uzyskaAi?? wpisujAi??c odpowiednie sAi??owo w wyszukiwarce Google http://Google.pl lub pod adresem http://pl.wikipedia.org

7. Ochrona danych osobowych. W przypadku podania swoich danych osobowych na formularzu kontaktowym lub liAi??cie mailingowej, UA?ytkownik zgadza siAi?? i przyjmuje do wiadomoAi??ci poniA?sze oAi??wiadczenie wymagane obowiAi??zujAi??cymi przepisami prawa.

ai??zWyraA?am zgodAi?? na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez, zgodnie z ustawAi?? z dnia 29.08.1997 O ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) WyraA?am takA?e zgodAi?? na otrzymywanie dodatkowych informacji i materiaAi??A?w promocyjnych, w tym za poAi??rednictwem tradycyjnej poczty, telefonu, wiadomoAi??ci SMS, poczty elektronicznej. JednoczeAi??nie oAi??wiadczam, A?e cel przetwarzania moich danych osobowych jest mi znany i jestem Ai??wiadomy(a) faktu, A?e przysAi??uguje mi prawo dostAi??pu do treAi??ci moich danych osobowych oraz ich poprawianie, jak rA?wnieA? prawo A?Ai??dania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie moich danych jest dobrowolne.ai???

Zapamiętaj i poleć innym:
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • Wykop
  • Google Buzz
  • Flaker
  • Sfora
  • Kciuk.pl

Comments on this entry are closed.